Usługi

Kancelaria Grafologiczna A.Raba-Schulze oferuje wykonanie kompleksowych analiz grafologicznych i psychografologicznych.

Analizy wykonywane są przez dyplomowanego eksperta grafologa z uprawnieniami Biegłego Sądowego z Zakresu Kryminalistycznych Badań Dokumentów w specjalności: badania pisma ręcznego.

W trakcie badań korzystam ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających badania identyfikacyjne pisma ręcznego i podpisów, opracowanych przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Wydawane opinie zawierają zrozumiałe wnioski końcowe, przejrzyste tablice poglądowe oraz zawierają szczegółowy opis badań. Każdą ekspertyzę wykonuję z indywidualnym podejściem i zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Ekspertyza kryminalistyczna pisma

Analiza pismoznawcza zmierza do potwierdzenia  lub wykluczenia pochodzenia przedstawionego do analizy rękopisu od wskazanej osoby. Rękopis stanowić może sam podpis lub dowolny zapis.

Analizy wykonywane są metodą graficzno-porównawczą, która obejmuje wszechstronną analizę indywidualnych zespołów cech graficznych pisma.

  • określenie autentyczności pisma ręcznego
  • badanie autentyczności testamentów, w tym: testamentów własnoręcznych, testamentów notarialnych, testamentów holograficznych
  • określenie autentyczności różnych form podpisów
  • analiza autentyczności innych dokumentów np. umowy kredytowe, umowy kupna-sprzedaży, faktury
  • konsultacje